Vervoer

Speciaal taxivervoer

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Wmo-taxi

Voor vervoer in de regio bestaat de mogelijkheid van de Wmo-taxi. Voor deze Wmo-taxi betaalt u een eigen bijdrage aan de vervoersmaatschappij. De tarieven zijn vergelijkbaar met die van het openbaar vervoer. Neemt u hiervoor eerst contact op met het Toegangsteam via telefoonnummer 14 050.

Vanaf 9 april 2018 is er een nieuwe vervoerder en een nieuwe organisatie voor Wmo-vervoer in Haren. Inwoners van de gemeente Haren met een Wmo-pas kunnen een taxirit bestellen via telefoonnummer 0800 05 67.

Spelregels over het gebruik van de Wmo-pas in Haren vindt u in de folder Reizen met de Wmo-pas. Informatie over Publiek Vervoer Groningen Drenthe staat in de folder Publiek Vervoer.

Regiotaxi

Met de Regiotaxi reist u van huis naar een bushalte, treinstation of uw eindbestemming. Een rit met de Regiotaxi tot 15 kilometer kost twee tot drie keer meer dan een buskaartje. De RegioTaxi is namelijk een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en rijdt alleen op reservering.

De Regiotaxi voor OV-reizigers is dagelijks beschikbaar tussen 07.00 en 24.00 uur. De Regiotaxi kan buiten deze tijden alleen gereserveerd worden als er sprake is van aansluiting op de eerste of laatste bus of trein, voor vervoer van deur naar halte of van halte naar deur.

Wilt u gebruikmaken van de Regiotaxi? Belt u dan minimaal één uur voordat u wilt vertrekken naar telefoonnummer 0900 - 400 2000.

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren

Bent u 55 plus en hebt u hulp nodig bij vervoer? Dan kunt u gebruikmaken van het aanbod van Stichting Vervoer voor Ouderen Haren. Dat kan dagelijks tussen 08.00 en 18.00 uur. De Stichting Vervoer voor Ouderen Haren verzorgt ritten in Haren en delen van Groningen.

U kunt contant betalen of met een 10-strippenkaart die u bij de chauffeur kunt kopen. De prijs van de rit is afhankelijk van het aantal zones (lees: de afstand) die u reist. Als er om medische redenen een begeleider mee gaat, betaalt deze voor de gehele begeleiding het bedrag van € 1,00.

Wilt u hier gebruik van maken? Belt u dan één werkdag van tevoren tussen 9.00 en 13.00 uur naar nummer 06 - 23 10 77 53. Op zaterdag, zon- en feestdagen kunt u uitsluitend voor de dag zèlf een afspraak maken met de dienstdoende chauffeur.

Valys

Hebt u vervoer nodig buiten de regio, dan kunt u met een Valyspas reizen. Ook hiervoor hebt u een verklaring nodig van de gemeente waaruit duidelijk wordt dat u gebruik mag maken van dit vervoer. Neemt u hiervoor eerst contact op met het Toegangsteam via telefoonnummer 14 050.

Maatwerkvoorziening

Wanneer het voor u niet mogelijk is uw eigen auto of het openbaar vervoer te gebruiken, kunt u in aanmerking komen voor een individuele voorziening voor vervoer. Hiervoor hebt u een indicatie nodig. Neemt u hiervoor contact op met het Toegangsteam van de gemeente. In een gesprek met het Toegangsteam worden dan de mogelijkheden besproken.

Zie ook