Werk, geld en uitkering

Financiële ondersteuning bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen, dan komt u soms in aanmerking voor extra toeslagen. Op de website bereken uw recht kunt u met uw inkomensgegevens bij de hand snel controleren op wat voor toeslagen u recht heeft.

Hulp nodig bij het invullen van formulieren? Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade van Stichting Torion. De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van lastige formulieren. Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag voor kwijtschelding of voor het aanvragen van een WMO-voorziening. De brigade is bereikbaar via telefoonnummer 050 - 5344173 of via info@torion.nl.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen wanneer u opeens kosten moet maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Kosten die u al heeft betaald, worden niet meer door bijzondere bijstand vergoed. Dient u daarom een aanvraag in voordat u de kosten maakt. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen via het Toegangsteam.

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand in de volgende situaties:

 • in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld medische kosten, kosten door een handicap, maaltijdvoorziening (u betaalt dan wel een eigen bijdrage), orthopedisch schoeisel of bijzondere woonkosten;
 • noodzakelijke kosten. Dat wordt bij uw aanvraag beoordeeld. Soms wordt een arts ingeschakeld;
 • wanneer u de kosten nergens anders vergoed krijgt. Wanneer een andere regeling of verzekering uw kosten vergoedt, hebt u geen recht op bijzondere bijstand;
 • wanneer u weinig of geen vermogen heeft.

Medische kosten
Voor het ontvangen van een vergoeding voor medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u in eerste instantie een beroep doen op uw zorgverzekering. Wanneer er sprake is van noodzakelijke medische kosten die de vergoeding van uw zorgverzekering te boven gaat, kunt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor het wettelijk eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Woonkosten
Voor een tegemoetkoming in hoge woonkomsten kunt u een beroep doen op huurtoeslag bij de Belastingdienst. Wanneer u niet voor huurtoeslag in aanmerking komt, kunt u een beroep doen op de woonkostentoeslag van de bijzondere bijstand. Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag.

Collectieve zorgverzekering

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.De gemeente Haren biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Als u deelneemt krijgt u 6% korting op de premie van de basisverzekering en 9% korting op de premie van de aanvullende verzekering. Bovendien mag u zelf uw verzekering samenstellen. Overstappen kan altijd in december.

In drie stappen goed verzekerd!

 • Stap 1: Kies de verzekering die u wilt aanvragen op de website. Vul bij ´Kies uw gemeente´ Haren in. Kies wat u belangrijk vindt verzekerd te hebben. Hoe meer u betaalt, hoe hoger de vergoedingen.
 • Stap 2: Heeft u een pakket gekozen, vul dan het vragenformulier in en stuur het op. Maakt u geen gebruik van een computer, dan kunt u bij de gemeente een papieren aanvraagformulier krijgen. U krijgt van Menzis bericht of u in aanmerking komt voor een collectieve verzekering.
 • Stap 3: Zeg uw oude verzekering op. Dat kan in december. U kunt dit zelf doen of via de Overstapcoach van Menzis. Belt u dan naar 088 – 222 49 00. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel vermogen u heeft, uw leeftijd en hoe hoog de huurprijs van uw woning is. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

 • langere tijd van een minimumuitkering moet leven;
 • weinig of geen vermogen heeft
 • geen zicht heeft op inkomensverbetering
 • kunt aantonen dat u geprobeerd heeft om meer inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld door te solliciteren of te studeren.

Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kunt u zich aanmelden bij het Toegangsteam van de gemeente, telefoon 14 050.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw vermogen, inkomen en uitgaven. Neemt u hiervoor contact op met het Toegangsteam.

Participatiefonds

Voor sport, cultureel onderwijs en activiteiten als schoolreisjes, scouting en bibliotheek kunt u voor uw kind ook ondersteuning krijgen. Een vergoeding is mogelijk via het Participatiefonds van de gemeente. Om toegelaten te kunnen worden tot het Participatiefonds is het nodig dat uw inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de bijstandsnorm. Het Participatiefonds biedt de mogelijkheid voor tegemoetkomingen in de volgende kosten:

 • cursusgelden ten behoeve van zwemles, tekenles, muziekonderwijs;
 • contributies ten behoeve van organisaties gericht op sport, zang, toneel, muziek, volkstuinen, alsmede organisaties ten behoeve van gehandicapten, jeugd- en jongerenwerk en peuterspeelzaalwerk (zoals scouting, jeugdclubs, etc.);
 • abonnementen ten behoeve van de openbare bibliotheek, volkstuinenvereniging, zwembad, schouwburg, musea, krant;
 • abonnementsgelden vaste telecommunicatie (telefoon, internet, kabel)
 • overige uitgaven in het kader van sociale, culturele en sportieve activiteiten.

U kunt een aanvraag doen voor het Participatiefonds bij het Toegangsteam van de gemeente. Een digitaal aanvraagformulier staat op de website van de gemeente Haren.

Studie met kind

U bent alleenstaande ouder. En u wilt een opleiding gaan volgen. Of misschien doet u dat al. Dat kost geld: u betaalt voor uw opleiding, boeken, maar misschien ook voor kinderopvang. Er zijn verschillende regelingen die u helpen bij het betalen van dit soort kosten. Op de website Studiemetkind kunt u berekenen wat de mogelijkheden zijn.

Zorgkosten

De tegemoetkoming specifieke zorgkosten is een tegemoetkoming van de Belastingdienst. U krijgt deze automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor mensen met een laag inkomen die veel zorgkosten hebben afgetrokken van de belasting.

Zie ook