Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening in Haren

Voor schuldhulpverlening kunt u zich wenden tot de Gemeentelijke Kredietbank. U sluit dan een overeenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank. Die ontvangt uw inkomen en stelt in overleg met u een betaalplan op. Daarin worden afspraken gemaakt welke betalingen de GKB voor u gaat doen en over de hoogte en wijze van uitbetaling van het huishoudgeld(wekelijks of maandelijks). Ook krijgt u advies over mogelijkheden tot verhoging van het inkomen, verlaging van de uitgaven en het aanvragen van toeslagen of inkomensondersteunende regelingen.

Zie ook