Werk, geld en uitkering

Bijstand

Bijstandsuitkering aanvragen in Haren

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg inkomen hebt om van rond te komen.Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u naar Werk.nl. U moet inloggen met uw DigiD om de aanvraag online te doen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u contact opnemen met het Toegangsteam, telefoon 14 050.

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. En met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren.

Strengere eisen

Als u in de bijstand zit, zijn er strengere eisen voorheen. Zo geldt er verhuisplicht; kunt u elders een baan krijgen, dan moet u verhuizen. Ook wordt er van u verwacht dat u meewerkt aan sollicitatiegesprekken. Voldoet u hier niet aan, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

Als u een bijstandsuitkering hebt, kan de gemeente Haren u vragen om een tegenprestatie. Dit is een onbetaalde, maatschappelijke activiteit. Hoeveel tijd u daar aan besteedt, is afhankelijk van het soort werk en de gemeente. Het kan verschillen van een paar uur per week tot 20 uur per week, voor een periode van enkele weken tot enkele maanden.

De tegenprestatie hoeft uw kansen op betaald werk niet te vergroten. Maar de activiteiten mogen uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten. Een tegenprestatie mag geen werk zijn dat normaal gesproken betaald zou worden gedaan en geldt alleen voor mensen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Een tegenprestatie kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

  • Werk bij de Rommelmarkt Haren
  • Mensen helpen bij hun belastingaangifte
  • Een festival organiseren
  • Taalmaatje zijn: iemand helpen met Nederlands leren
  • Scheidsrechter zijn bij de lokale voetbalclub
  • Als respijtzorger iemand opvangen
  • Klussen en opruimen in de speeltuin

De gemeente organiseert de tegenprestatie. De gemeente kijkt wat voor werk u zou kunnen doen en wat bij u past. U kunt ook zelf een voorstel doen. Zo kunt u werk doen, dat bij u past en dat u leuk vindt. Wat uiteindelijk uw tegenprestatie wordt, beslist de gemeente. U kunt ook een tegenprestatie doen via het Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren.

Als u al vrijwilligerswerk doet, kunt u dit melden bij de gemeente Haren. Dit werk kan namelijk al als tegenprestatie gelden. Ook mantelzorg kan een tegenprestatie zijn. Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger en ontvangt u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij het Toegangsteam van de gemeente of dit als tegenprestatie geldt.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en schrijven. Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Organisaties