Zorg en ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan Wmo-ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Toegangsteam Haren. Samen bekijkt u welke ondersteuning nodig is. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek.U bespreekt met de medewerker van het Toegangsteam Haren wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt of met hulp van andere mensen. U bekijkt of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Als het nodig is, regelt het Toegangsteam Haren voor u een persoonlijke oplossing; een maatwerkvoorziening.

In overleg met het Toegangsteam Haren zijn er de volgende mogelijkheden voor Wmo-ondersteuning in Haren:

Hulp en advies bij melding Wmo

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening en pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp bij de administratie. U kunt dan ook zelf hulp inkopen bij een hulpverlener die u zelf uit kiest. Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Soms moet u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage betalen. Dit bepaalt de gemeente. De hoogte van het bedrag hangt namelijk af van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt geind door het Centraal Administratie Kantoor, het CAK.

Adviesraad sociaal domein

In de gemeente Haren is een Adviesraad Sociaal Domein actief. U kunt bij de raad terecht als u problemen heeft met de Wmo. De leden van de raad bespreken deze problemen met uw gemeente.