Zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning in Haren

Cliëntondersteuners helpen u bij het oplossen van uw problemen of het regelen van hulp. Ze geven u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn; over onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn. Cliëntondersteuning is gratis.

In Haren zijn bij Stichting Torion en bij Humanitas vrijwilligers opgeleid die u als cliëntondersteuner kunnen bijstaan. Wilt u daar gebruik van maken? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen.

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk. Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.
Zie ook